O NAMA PROGRAM DAN U VRTIĆU KONTAKT
X
X

Dokumenta koja su potrebna za upis deteta u vrtić ukoliko želite da koristite subvenciju grada Beograda

Za Dete:

1. Odbijenica

2. Izvod iz matične knjige rođenih

Za Roditelja / Podnosioca zahteva:

1. Kopija ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom „Sovina Kućica”

2. Fotokopija lične karte – očitana

3. Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa

X


O NAMA

Vrtić “Sovina kućica” je akreditovana predškolska ustanova na Novom Beogradu u okviru naselja Belvil.

Još od vremena stare Grčke, sova je predstavljala simbol mudrosti, inteligencije, briljantnosti, intuicije, nezavisnosti i snalažljivosti, zato se u obrazovanju njena simbolika blagonaklono prihvata i koristi u najpozitivnijem smislu. Upravo zbog toga, izabrali smo ovaj simbol kao zaštitni znak našeg vrtića.

Naša “kućica” neodoljivo podseća na porodični dom, po svojoj toplini i ušuškanom ambijentu, ali i stalnom trudu da se svako dete što bolje upozna i razume, u svakom momentu i svakoj situaciji od značaja, jer nam je izuzetno važno da se dete oseća prijatno, sigurno, podržano i prepoznato po svojim individualnim sklonostima, slično kao što se oseća kod kuće. U sigurnom okruženju u kojem se oseća potpuno prihvaćeno i podržano, kao ličnost i kao deo male zajednice dece, dete je slobodno da se razvija na sebi svojstven način, prirodno i kreativno, kao svestrana ličnost i samostalno biće.

Koncept kreativnog odrastanja

Polazimo od toga da svako dete poseduje kreativne potencijale koji dolaze do izražaja u spontanim aktivnostima, kao i da je sposobno da preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju sopstvenog razvoja, pod uslovom da odrasta u sredini koja je dovoljno stimulativna, otvorena i podržavajuća za njegov razvoj i učenje. Zato je naša pedagoška misija da obezbedimo takvu sredinu u kojoj će kvalitet života deteta biti na prvom mestu. Sloboda deteta da izrazi sebe, naš je osnovni motiv i vrhovni cilj oko kojeg organizujemo svakodnevne aktivnosti i pedagoške akcije.

STRUČNI KADAR

Uz stalnu svest da je dete celovita ličnost, koja se u svakom trenutku svestrano razvija, u sklopu programa organizovali smo nekoliko centara aktivnosti koji prate glavne oblasti razvoja deteta u ranom uzrastu. Centri interesovanja su smisaono povezani, prate liniju celovitog razvoja, tako da deca nemaju osećaj da veštački prelaze iz jedne celine u drugu. Takođe, ostavili smo prostor da deca u budućnosti sama osmišljavaju nove centre, u skladu sa njihovim trenutnim interesovanjima i razvojnim potrebama.
Centri interesovanja osmišljeni su kao glavne kompetencije koje dete razvija baveći se različitim aktivnostima:

“Sovina kućica” je nastala prvenstveno iz velike ljubavi i poštovanja prema deci, kao ideja jednog roditelja i pedagoga humanističkog usmerenja, koji od početka bavljenja ovim poslom, iskreno veruje da dete zaslužuje mnogo podrške, strpljenja, ljubavi, razumevanja, kao i svesnog vođenja od strane značajnih odraslih osoba koje su uključene u njegovo odrastanje, da bi se razvilo na najbolji mogući način.


Ana

Pedagog

Ana

Pedagog

Irena

Vaspitač

Irena

Vaspitač

Jelena

Vaspitač

Jelena

Vaspitač

Jovana

Vaspitač

Jovana

Vaspitač

PROGRAM

Vrtić “Sovina kućica” nastoji da svoj program maksimalno prilagodi individualnim potrebama i interesovanjima dece i da prema tome organizuje sadržaj, aktivne metode, tok svakodnevnih aktivnosti, teme, projekte i centre interesovanja koji će doprineti svestranom razvoju svakog deteta.

Cilj je da dete kreativno koristi postojeće materijale i resurse, kao i da zajedno sa vaspitačem i pedagogom stvara nove, oplemenjujući na taj način sredinu u kojoj se razvija i uči. Trudimo se da detetu uvek ponudimo izbor između različitih aktivnosti, kao i materijala, ali i da ostavimo dovoljno prostora da dete samo inicira, pokreće i razvija teme i aktivnosti koje ga zanimaju. Poštujemo tempo razvoja i različite stilove učenja dece, jer upravo u tome se otkriva bogatstvo različitosti i kreativni potencijal koji svako dete sadrži u sebi.

Humanističko vaspitanje i obrazovanje

Duboko poštujemo vrednosti i principe humanističkog vaspitanja i obrazovanja. Verujemo u sledeća shvatanja o deci:

 • Deca imaju sopstvenu ličnost, slobodnu volju i vlastitu odgovornost.
 • Svako dete je jedinstveno i poseduje potencijale za kreativno izražavanje i samoostvarenje.
 • Dete je radoznalo i sklono stvaralaštvu.
 • Dete je prirodno i spontano.
 • Dete je celovito biće koje se svestrano razvija.
Montesori metod

Suština Montesori metoda je u tome da se dete postavlja u situaciju samoobrazovanja u kojoj do izražaja dolaze njegove prirodne osobine i sposobnosti, pre svega, njegove bogate, autonomne saznajne mogućnosti koje se razvijaju i fukncionišu na poseban način. Deca ranih uzrasta poseduju jedan dubok životni instinkt koji ih upućuje da se sami formiraju i otkrivaju svet i to čine na samosvojan način, prema određenom ritmu i redosledu. Deca treba da budu slobodna da se izraze i pokažu one potrebe i ponašanja koji bi inače ostali skriveni ili potisnuti u sredini u kojoj im nije dozvoljena spontana aktivnost.

Zlatna pravila u našoj kući

U atmosferi za učenje ne postoji pritisak vremena i zahteva, jer su sloboda i lični izbor deteta na prvom mestu, ali nam određena pravila služe kako bismo prostor održali urednim, svežim i podsticajnim za rad i da bi svako dete bilo ispoštovano kao ravnopravni član naše kuće.

 • Pravila su tu da zaštite decu i omoguće im slobodu.
 • Pravila su preuzeta iz Montesori pedagoške koncepcije i metodologije, i ona su potrebna u zajednici dece jer održavaju duh saradnje i poštovanje individualiteta.
 • Pravilo reda: sve ima svoje mesto.
 • Pravilo korišćenja sredstava: sve se uzima kada je na svom mestu, ako je zauzeto, potrebno je sačekati na svoj red.
 • Pravilo vraćanja na svoje mesto: sve što se koristi i vraća se u svom prvobitnom obliku.
 • Pravilo uvažavanja tuđeg prostora: svako ima pravo da se slobodno bavi odredjenim materijalima i aktivnostima, a da ga u tome drugi ne ometaju.
Holistički pristup dečjem razvoju

Uz stalnu svest da je dete celovita ličnost, koja se u svakom trenutku svestrano razvija, u sklopu programa organizovali smo nekoliko centara aktivnosti koji prate glavne oblasti razvoja deteta u ranom uzrastu. Centri interesovanja su smisaono povezani, prate liniju celovitog razvoja, tako da deca nemaju osećaj da veštački prelaze iz jedne celine u drugu. Takođe, ostavili smo prostor da deca u budućnosti sama osmišljavaju nove centre, u skladu sa njihovim trenutnim interesovanjima i razvojnim potrebama.
Centri interesovanja osmišljeni su kao glavne kompetencije koje dete razvija baveći se različitim aktivnostima:

 • Jezički centar u okviru kojeg pažnju posvećujemo pravilnom izražavanju, pričanju i smišljanju neobičnih priča, kao i priča iz naše svakodnevnice. Pored klasičnih bajki, basni i pesmica za decu, uvek se trudimo da zajedno sa decom osmislimo nove priče koje će povezati svakodnevne aktivnosti i iskustva sa maštovitim viđenjem stvarnosti koje svako dete poseduje. Pravimo zbirke priča koje smo sami osmislili, a zatim ih uvek iznova dopunjujemo i stvaramo nove, u skladu sa aktuelnim temama i projektima.
 • Engleski jezik deo je centra za razvoj govora i komunikacije. Deca svakodnevno uče engleski jezik kroz igru i aktivnosti vezanih za različite situacije.
 • Medijsku pismenost razvijamo u sklopu jezičkog centra. Savremeni način života i okrenutost dece novim tehnologijama i načinima komunikacije, kao i njihova fasciniranost vizuelnom i medijskom kulturom, upućuju nas na važnost razvijanja medijske kompetencije na ranom uzrastu. Važno je da deca, kroz razgovor, igru i spontanu analizu medijskih sadržaja, postanu svesna šta su mediji, čemu oni služe i kako mogu da ih koriste na produktivan način. Pričamo o omiljenim junacima iz crtanih filmova, i na zabavan način analiziramo tok medijskih proizvoda. Deca uče kako da postanu svesna i odgovorna u korišćenju novih tehnologija, a ujedno razvijaju svoje sposobnosti izražavanja i razumevanja vizuelno predstavljenih sadržaja.
 • Centar u okviru kojeg se odvija priprema za pisanje i čitanje, kao i uvođenje u svet matematike.
 • Princip “od konkretnog ka apstraktnom” pomaže nam u osmišljavanju aktivnosti koje decu uvode u osnove jezičkog i matematičkog opismenjavanja. Šabloni sa oblicima, šmirgla ploča sa slovima, kartice i slagalice sa slovima i pojmovima i mnogi drugi slični materijali, doprinose razvoju fine motorike i na konkretnom planu upoznaju decu sa osnovama jezičke pismenosti.
 • Osećaj za matematiku kod dece se razvija kroz upoznavanje različitih predmeta, njihovih svojstava i kroz upoređivanje i uočavanje njihovih međusobnih sličnosti i razlika. Na sličan način kao i kod jezičkog opismenjavanja, postoje konkretni didaktički materijali koji deci pomažu da razviju matematičke pojmove na ranom uzrastu.
 • Logički blokovi, štapići za prebrojavanje, geometrijske i brojčane slagalice, nizalice, geometrijske figure i oblici, kao i predmeti iz svakodnevnog i praktičnog života, služe nam kao osnova koja će kod dece probuditi interes i početno razumevanje matematičkih pojmova.
 • Starija deca su spremna za apstraktniji nivo razumevanja jezičkih i matematičkih pojmova, tako da su ona slobodna da koriste složenije materijale, kao što su table za sabiranje i oduzimanje, računaljke, pismeno predstavljeni zadaci i vežbe, uz stalnu saradnju sa vaspitačem i pedagogom.
 • Istraživački centar koji je osmišljen kao oblast u kojem se upoznaje poredak stvari i pojava u prirodi, odnosno celokupna prirodna sredina.
 • Uzročno-posledične veze koje postoje u prirodi, predstavljamo deci na konkretnom planu, kroz različite teme i projekte koji se bave nastankom sveta, pojavom života, razvojem civilizacije i komunikacije, nastankom i razvojem nauke, pri čemu deca koriste sredstva i materijale koji im pomažu da lakše shvate prirodne pojave i odnose među njima.
 • Pričamo priče o nastanku sveta, na zabavan i prilagođen način, o tome kako su živeli dinosaurusi, kako se čovek menjao tokom istorije, razgovaramo o kosmosu, planetama, koristimo lupe i mikroskop da bismo otkrili šta se sve krije u našoj sredini, crtamo i bojimo našu viziju planete na kojoj živimo, izražavamo svoj osećaj za vreme kroz slaganje priča i nameštanje kalendara, pravimo bezbedne eksperimente i male kućne oglede u okviru projekata kojim se bavimo, igramo društvene igre koje podstiču istraživački duh i nikada ne prestajemo da zajedno tragamo za odgovorima na maštovita i neiscrpna pitanja koja nam deca upućuju o svetu u kojem živimo.
 • Likovni centar u kojem deca razvijaju finu motoriku i koriste raznovrsne materijale za vizuelno izražavanje. Doživljaj različitih materijala kao i njihovo korišćenje za pravljenje maštovitih i praktičnih materijala, razvijaju senzomotornu inteligenciju, kao i kreativni potencijal deteta da se izrazi na njemu prilagođen način.
 • Kroz umetnički izražaj dete se razvija i u socijalno-emotivnom smislu, jer mu je nekad lakše da svoje emocije, iskustva i dileme na koje svakodnevno nailazi u svom odrastanju, izrazi vizuelno, kroz crtež ili sliku, ili da isto kanališe kroz bavljenje umetničko-stvaralačkim aktivnostima u procesu stvaranja originalnih i neobičnih dela.
 • Umetnost proširujemo i van granica našeg prostora, pa u skladu sa vremenskim prilikama, crtamo, bojimo, lepimo i stvaramo napolju, koristeći razne interesantne prirodne i veštačke materijale.
 • Osećaj za umetnost i estetiku izgrađujemo i kroz posete umetničkim radionicama, galerijama, likovnim centrima, gde je važno da se upoznamo sa likovnim stvaralaštvom u kulturi u kojoj živimo.
 • Građevinsko-manipulativni centar u kojem se deca izražavaju koristeći igračke i materijale različitih dimenzija i oblika, a koje je moguće rastavljati, povezivati i konstruisati u posebne konstrukcije i sklopove, slobodno ili prema utvrđenom modelu i zadatku.
 • U kreativnom procesu konstrukcije, kroz igru i razgovor sa vaspitačem o idejama koje dete želi da sprovede praveći razne konstrukcije, dete razvija logiku i koordinaciju oko-ruka, kao i sposobnost predviđanja i koncentracije.
 • Osvrćemo se na svet oko sebe, na sve ono što je izgrađeno u našem okruženju, pokušavamo da kroz igru i zabavne aktivnosti saznamo kako je nešto napravljeno, od kog materijala i na koji način, a onda prenosimo ideje u naš prostor, pokušavajući da na kreativni način predstavimo našu viziju stvarnosti. Dečja radoznalost i neprestana pitanja o svetu koji ih okružuje, služe nam kao vodič za osmišljavanje tema, kao i za dopunu građevinsko-manipulativnog centra novim materijalima.
 • Centar za igru uloga i dramske aktivnosti
  Sve što nam se dešava, sve što vidimo i što proživljavamo, individualno ili u okviru grupe, kod kuće, kod bake, u prodavnici, na rođendanu, svaka situacija koja nam posebno znači, povod je i početna ideja za dramsko osmišljavanje i igru uloga. Deca kroz igru uče kako da se stave u ulogu drugog deteta, realnog ili zamišljenog lika, kako da predstave odnose i događaje u dramskoj igri, što je izuzetno podsticajno za njihov socijalno-emocionalni razvoj.
 • Ideje za dramsku igru predlažu sama deca, a način, mesto i sadržaj dramske igre takođe je dečji izbor. Vaspitač i pedagog uključuju se kao koordinatori i oni koji postavljaju pitanja, kako bi se deca što više angažovala u samostalnom osmišljavanju i izvođenju.
 • Muzički centar u okviru kojeg razvijamo osećaj za muziku i ritam.
 • Muzika oko nas, svi zvukovi u našem okruženju, od saobraćaja do šumova koje proizvodi priroda, osluškujemo, prepoznajemo i upoređujemo.
 • Deci posebnu radost predstavlja imitiranje zvukova koje proizvode životinje, ali i druge glasovne imitacije, koje kod njih pokreću razvoj imaginacije, jezičkih i muzičkih kompetencija. Pevanje pesmica koje sami odabiramo u sklopu tema i projekata kojim se bavimo, na maternjem i engleskom jeziku, pravi su doživljaj, jer su uvek ispraćene igrom i zabavom.
 • Koristimo klasične i jednostavne instrumente, zvečke, daire, metalofone, doboš, klavir, gitaru, ali i mnoge druge improvizovane instrumente, i sve ono što nam donosi radost u izvođenju muzičkih i ritmičkih aktivnosti.
 • Poseban centar u kojem deca borave kada im je potrebno da se izoluju i budu sama, ili kada dođe do nekog konflikta i svađe među decom.
 • Konflikti među decom su normalne i česte pojave na ranom uzrastu, zato je važno da deca odmalena nauče kako da na miran i konstruktivan način reše problem koji se javlja u odnosu sa drugom decom.
 • Na početku, vaspitač i/ili pedagog pokazuju primer kako se problem rešava kroz dijalog, tako što izvode decu iz situacije, a zatim, kroz konstruktivna i smirena pitanja nastoje da im pomognu da zajedno reše konflikt.
 • U takvim situacijama, najvažnije je da se deca najpre smire, a nakon toga sledi dogovaranje tj. učenje dece da kažu ono što im smeta, ali s uvažavanjem, kroz dogovor, uz što manje mešanje vaspitača.

DODATNI PROGRAM

Roditelji i deca imaju mogućnost izbora nekih od dodatnih programa vrtića.

 • Engleski jezik
 • Nemački jezik
 • Španski jezik
 • Ruski jezik
 • Kineski jezik

 • Vaspitno-obrazovne aktivnosti koje se odvijaju napolju podjednako su nam važne kao i one koje se sprovode u samom vrtiću. Deca povezuju ono što su naučila u vrtiću sa iskustvom i znanjem koja su stekla van ustanove.
 • Pored svakodnevnog izlaska u obližnje parkove u okviru našeg naselja, vrtić organizuje i brojne druge zanimljive aktivnosti koje se odvijaju van objekta vrtića.
 • Izleti i obilasci prirodnih i kulturno značajnih mesta deo su vaspitno-obrazovnih aktivnosti i redovnog programa vrtića.
 • Deca će imati priliku da se upoznaju sa znamenitostima našeg grada i posete mesta i sadržaje kao što su:
 • Muzeji Zoološki vrt Pozorišta za decu
  Kulturno-umetnički događaji Izložbe za decu Naučni centri
  Savski i dunavski kej Ada Ciganlija Avala
  Kalemegdan Košutnjak Botanička bašta

 • Šta je psihodrama?
  Psihodrama je akciona interpersonalna terapijska metoda koja se bazira na konceptu spontanosti i kreativnosti. Koristeći se eksperimentalnim metodama, sociometrije, teorije uloga i grupne dinamike, ona olakšava dolaženja do uvida, ličnog razvoja i integracije kognitivnih, afektivnih i bihevioralnih nivoa. Omogućava efikasno razjašnjavanje problema. Povećava pshičku i emocionalnu dobrobit, razvija kapacitet učenja i razvoja novih vestina. Spontanost je potencijal koji poseduje svaki čovek, to je njegovo prirodno svojstvo. Ona je najprisutnija kod dece jer se razvija u spontanoj dečjoj igri i omogućava detetu da istraži, isproba i proširi repertoar svojih uloga kao odgovora na različite životne situacije. Međutim, kako društvo preko sistema normi postavlja svoje zahteve i favorizuje stereotipne odgovore na brojne životne situacije, spontanost a i kreativnost se sputavaju, dolazi do zastoja u njihovom razvoju.
 • Dođite na psihodramu da se opustite i odmorite.
 • Hajde da pokrenemo pricu o vama i vasim ulogama u porodici kao i van nje. Kako život može da nam bude laksi ako istinski slušamo sebe i svoje potrebe. Kako da nadjemo prostora u svom okruženju da iskažemo svoje potrebe. Kako da naša okolina razume šta im poručujemo?
 • Hajde da radimo na vašem odnosu. Da bude snažan, razumevajuć, kreativan i obostran. Da osećamo decu, jedni druge, svoje probleme, uspone i padove.
 • Hajde da se kroz rad i posvećenost razvijamo, prevazilazimo stare obrasce. Stvaramo porodicu koja će biti samo naša, koja neće patiti zbog odnosa koji su imali naši roditelji, ili njihovi roditelji. Da damo sebi drugo detinjsvo u kome je sve moguće izmeniti i ispraviti.
 • Sesije se održavaju jednom nedeljno i traju sat i petnaest minuta. Cena sa popustom za vrtić je 1500din po sesiji
Školica sporta i rekreacije

Sportić na otvorenom

Logopedske radionice

DAN U VRTIĆU

“Sovina kućica” je osmišljena kao pravi porodični vrtić odnosno mesto koje će deci i roditeljima pružiti što više fleksibilnosti i otvorenosti kada je u pitanju organizacija i sadržina dnevnog boravaka u vrtiću. Maksimalno se trudimo da uključimo roditelje u rad vrtića, jer jedino kroz saradnju možemo da ostvarimo program koji je po meri dece, porodice i lokalne zajednice, što je i osnovna misija obrazovanja i vaspitanja u ranom uzrastu. S obzirom da radimo u malim grupama, roditelji imaju mogućnost dogovora oko individualnog jelovnika za dete, vremena dolaska i odlaska iz vrtića, kao i oko drugih značajnih pitanja koja se tiču kvalitetnog boravka svog deteta u vrtiću.

Dnevni plan vrtića
 • 7:00h - 9:00h
  Okupljanje dece
 • 9:00h - 9:30h
  Doručak
 • 9:30h - 10:00h
  Jutarnji krug razgovora
 • 10:00h - 11:00h
  Slobodne aktivnosti / rad po projektima
 • 11:00h - 11:30h
  Voćna užina
 • 11:30h - 12:30h
  Boravak napolju
 • 12:30h - 14:00h
  Popodnevni odmor
 • 14:00h - 14:30h
  Ručak
 • 14:30h - 15:30h
  Slobodne aktivnosti / rad po projektima
 • 15:30h - 16:00h
  Užina
 • 16:00h - 17:30h
  Slobodne aktivnosti / rad po projektima
 • 17:30h - 18:00h
  Popodnevni krug razgovora / zatvaranje kruga aktivnosti

Zdrava ishrana

U dogovoru sa roditeljima organizujemo dnevnu ishranu za dete, prema principima zdrave ishrane i nutritivnim potrebama deteta ranog uzrasta, kao i u skladu sa navikama u ishrani pojedinačnog deteta. Način na koji se deca hrane uveliko utiče na njihovo dnevno raspoloženje, koncentraciju, količinu stresa i uopšte, na celokupan rast i razvoj dece ranih uzrasta, zato je kvalitet dnevne ishrane od izuzetnog značaja za dete.

Izbegavamo ishranu u kojoj dominira skrob, šećer, trans-masti (margarin, biljne masti) i koja je sumnjivog porekla i načina proizvodnje (mesne prerađevine, veštački dodaci u namirnicama, soja, nepotrebni šećeri i slično). Prirodni izvori proteina i masti, sveže namirnice i obroci koji održavaju energiju i podstiču na aktivnost, uvek su najbolji izbor za dete, bez obzira da li se radi o doručku, užini ili ručku.

Boravak napolju

Kod nas je svakodnevni odlazak na svež vazduh imperativ, jer je to način na koji deca štite svoj i kolektivni imunitet, i pravilno se razvijaju u svakom pogledu.

Vrtić ima direktan izlaz na trim stazu i u moderno opremljen park, koji se svakodnevno profesionalno održavaju, te nam vremenske prilike ne predstavljaju veliki problem da minimum jednim dnevno koristimo infrastrukturu i bogato uređenu sredinu koju pruža naše naselje.

Organizujemo česte izlete u prirodi, kao i posete susednim parkovima i obližnjim prirodnim okruženjima, a sve u cilju da se deca pravilno razvijaju i upoznaju bogatstvo prirode u sredinu u kojoj žive.

ZA SVE INFORMACIJE O UPISU POZOVITE ILI NAS POSETITE

Vršimo upis uz subvencije grada Beograda. Dokumenta potrebna za upis deteta


Naselje Belville, objekat Krin, I sprat, Đorđa Stanojevića 11b/4, Novi Beograd

Radnim danima 7:00h - 18:00h

060/0166-500

vrtic.sovina.kucica@gmail.com